กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคสู่ตลาดต่างประเทศ ในรูปแบบการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเชิงลึกโดยเน้นพื้นที่เป้าหมาย

ประตูสู่โอกาสทางการค้า และความสำเร็จทางการค้าเปิดแล้ว ขอเชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนาในงาน GATEWAY TO OPPORTUNITY “ประตูสู่โอกาสทางการค้า” เพื่อรับการส่งเสริมศักยภาพ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ รับทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรป CIS ภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ โดยงานกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ http://bit.ly/41DDWQ1 หรือ สแกน QR CODE จัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประตูสู่โอกาสทางการค้า และความสำเร็จทางการค้าเปิดแล้ว ขอเชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนาในงาน GATEWAY TO OPPORTUNITY “ประตูสู่โอกาสทางการค้า” เพื่อรับการส่งเสริมศักยภาพ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ รับทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรป CIS ภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ โดยงานกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ http://bit.ly/41DDWQ1 หรือ สแกน QR CODE จัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญและต่อต้าน การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ ) และ(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปรามปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗’๖) หากมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใดๆ สามารถแจ้งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทราบทันทีเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ www.ditp.go.th หรือโทร ๑๒ ๕o๗ ๘๓๐๕

ช็อกโกแลต เป็นผลผลิตมาจากฝักโกโก้ ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมชนิดหนึ่งที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย ซึ่งสามารถรังสรรค์เมนูได้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเหลว ของแข็ง หรือเป็นซอส ไปจนถึงเป็นสารให้รสชาติในอาหารอื่น โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างยกให้ “ช็อกโกแลต” เป็นอาหารหรือขนม ที่โปรดปราน การบริโภคช็อกโกแลตอย่างพอดี จะสามารถเพิ่มคุณประโยชน์ที่ดีแก่สุขภาพได้หลายด้าน เพราะโกโก้มีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระฟลาโวนอยด์ (flavonoids) สารฟีนิลเอทิลลามีน (phenylethylamine) สารโพลีฟีนอล (polyphenol) และสารคาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่ อาจออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือร่างกาย สำหรับคุณประโยชน์ของช็อกโกแลต มีดังนี้ 1) ลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดี ช่วยผ่อนคลาย โดยช็อกโกแลตมีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยปรับฮอร์โมนเป็นปกติ ช่วยลดความเครียดได้ 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสารฟลาโวนอยด์ในช็อกโกแลตมีฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ส่งผลให้ออกซิเจนและเลือดลำเลียงสู่สมอง ทำให้เราจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี 3) ปรับสมดุลความดัน เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เพราะสารฟลาโวนอยด์ในช็อกโกแลตมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของความดันโลหิต นอกจากจะเพิ่มการไหลเวียน และยังป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว แต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพ และ 4) ช็อกโกแลตมีแมกนีเซียมช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน และช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ช่วงก่อนมีประจำเดือน ในการรับประทานช็อกโกแลต ควรทานในปริมาณที่เหมาะสม […]

ในปีนี้ ประเทศอินเดียผลิตยางได้เพียง 8.39 แสนตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางอยู่ที่ประมาณ 1.35 ล้านตัน จึงจำเป็นต้องนำเข้ายางธรรมชาติประมาณ 5 แสนตัน และคาดว่าภายในปีหน้า ความต้องการใช้ยางจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การนำเข้าขยายตัวเกินกว่า 6 แสนตัน โดยเป็นผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนให้อินเดียต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อินเดียเร่งส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกยางทางตอนใต้ประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม โดยคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นไม่มากเพียงร้อยละ 5 ในขณะที่ระดับราคายางในตลาดโลกต่ำกว่าราคายางในอินเดีย เป็นผลมาจากการชะลอตัวของความต้องการซื้อจากจีน และสหภาพยุโรป ดังนั้น มีแนวโน้มว่าอินเดียยังคงต้องนำเข้ายางพาราต่อไป โดยเฉพาะยางธรรมชาติ ที่ระบุคุณลักษณะทางเทคนิค (Technically specified natural rubber: TSNR) เพื่อนำเข้าไปผลิต และส่งออกภายในเวลาที่กำหนด โดยปัจจุบันอินเดียเริ่มนำเข้าจากแอฟริกา นอกเหนือจากนำเข้าจากอาเซียน อีกทั้ง ภาวะเอลนีโญส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางภายในประเทศของอินเดีย ทำให้ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน อินเดียเรียกเก็บอากรนำเข้ายางพาราธรรมชาติร้อยละ 25 รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แต่เป็นสินค้าที่ไม่อยู่ภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลาง เพื่อนำมาต่อยอดการผลิต ในอินเดีย เช่น ยาง […]

ข้าวโพด คือธัญพืชรสหวานที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมาย รวมทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวโพดถือเป็นอีกหนึ่งธัญพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรชาวไทย ทั้งบริโภคภายในประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ จากรายงานการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA ระบุว่า แม้สหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ข้าวโพดส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเอทานอล และชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงมีความชื่นชอบในการบริโภคข้าวโพดหวานมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เกษตรกรไทยจึงผุดไอเดียนำข้าวโพดหวานไปแปรรูปเป็นอาหารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ให้มีโอกาสเลือกบริโภคได้หลากหลายประเภท อาทิ การนำไปแปรรูปเป็นอาหารสำหรับบริโภคที่สามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น น้ำนมข้าวโพด เมล็ดข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดหวานชนิดเม็ดในน้ำเกลือ ครีมข้าวโพดหวาน น้ำพริกเผาข้าวโพด ข้าวเกรียบข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด สบู่ขัดผิวจากข้าวโพด สิ่งทอที่เกิดจากการนำใยเม็ดพลาสติกชีวภาพจากข้าวโพดมาถักทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเชื้อเพลิง ที่เกิดจากการนำเมล็ดข้าวโพดมาผลิตเอทานอล เป็นต้น รวมถึงยังถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การนำเข้าน้ำมันปาล์มในประเทศอินเดีย มีอัตราเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าสูงสุดในรอบ 7 เดือน ด้วยปริมาณ 1.77 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของการนำเข้าน้ำมันพืชทั้งหมดของอินเดีย เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันปาล์มเร่งจัดซื้อรองรับความต้องการ ช่วงเทศกาลหลังฤดูฝน ประกอบกับแนวโน้มที่ผลผลิตน้ำมันปาล์มจะลดลงจากปริมาณฝนที่ตกน้อยลง ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่สูง โดยคาดว่าการเร่งนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบของอินเดียจะดำเนินต่อไปถึงเดือนกันยายน ประมาณ 1 ล้านตัน/เดือน ส่งผลให้สต็อกในมาเลเซียและอินโดนีเซียลดลง และส่งผลกระทบต่อระดับราคาในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้นนับเป็นโอกาสดีของไทยที่จะส่งออกผลผลิตส่วนเกินให้กับอินเดีย นอกจากนี้ น้ำมันดิบที่ได้จากการสกัดเนื้อในเมล็ดปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil: CPKO) เป็นอีกรายการสินค้าที่ไทยเริ่มขยายตลาดไปอินเดียได้ และน่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นหากประสานให้เกิดการจับคู่ธุรกิจมากขึ้น ขณะเดียวกัน กากเนื้อในปาล์ม (Palm Kernel Meal) สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ทั้งในช่วงก่อนและหลังการคลอด โดยอาหารเสริมจะช่วยเติมเต็มสารอาหารและช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กทารก ซึ่งมีสารอาหารหลัก 19 ประเภท แบ่งเป็นประเภทหลัก ได้แก่ แร่ธาตุ วิตามิน โพรไบโอติกส์ (Probiotics) และอื่น ๆ เป็นต้น ในส่วนของมูลค่าตลาดของอาหารเสริมนั้น ปัจจุบัน แนวคิดของการให้นมบุตรในจีนได้มี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่องจากพ่อแม่รุ่นก่อนให้ความสำคัญกับการกินแค่พอให้อิ่มท้อง แต่ในขณะที่พ่อแม่ยุคใหม่ ได้มีการเริ่มให้ความสำคัญกับการโภชนาการของลูกมากขึ้น และเนื่องจากแนวคิดการเลี้ยงดูนมบุตรในยุคสมัยใหม่ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่ และเด็กมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 81,900 ล้านหยวน โดยแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก มีดังนี้ 1) ปัจจุบันตลาดอาหารเสริมในจีน มีตัวเลือกค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอาหารเสริมสำหรับเด็ก บางแบรนด์ไม่ระบุว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยไหน ทำให้พ่อและแม่ของเด็กตัดสินใจได้ยาก จึงเป็นแนวโน้มในอนาคตว่าควรแบ่งอาหารเสริมสำหรับแต่ละช่วงวัยของเด็ก 2) ผู้ประกอบการจีนได้ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในหลาย ๆ ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ในขณะที่ช่องทางออฟไลน์จะสามารถทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น รูปแบบขนมขบเคี้ยว ลูกอม เครื่องดื่ม เป็นต้น และ 4) ผู้ผลิตควรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง […]

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ผู้บริโภคชาวเวียดนาม หันมาใช้การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ธุรกรรมทางออนไลน์ ธุรกรรมผ่านรหัส QR มากขึ้น ขณะที่การทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มลดลง ซึ่งรัฐบาลและธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ได้วางนโยบาย National Digital Transformation โดยตั้งเป้าหมายเปลี่ยนให้ประเทศไปสู่ระบบดิจิทัล ภายในปี 2573 จึงนับเป็นโอกาสสำหรับธนาคารในเวียดนาม ในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ และให้บริการทางการเงินโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยธนาคารและสถาบันสินเชื่อ 96 แห่งในเวียดนามอยู่ระหว่างการวางกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนเป็นธนาคารดิจิทัล โดยได้พัฒนาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเติบโตด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 900,000 พันล้านเวียดนามดอง (40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมมากกว่า 8 ล้านรายการต่อวัน นอกจากนี้ ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ของเวียดนามมีบัญชีธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ทำให้ต้นทุนรายได้ของธนาคารลดลง ส่งผลให้ธนาคารลดต้นทุนการดำเนินการลงได้อย่างมาก และจากการสํารวจสถานะการเปลี่ยนระบบดิจิทัลในปี 2566 โดย DBS Financial Service Group พบว่า เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 2 จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระดับการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ระบบดิจิทัล รองมาจากสิงคโปร์ […]