Podcast

SS2 I EP49 “เจาะตลาดคนรักสัตว์ในอิตาลี”

ด้วยตัวเลขสัตว์เลี้ยงในอิตาลีที่เพิ่มขึ้นกว่า 62 ล้านตัวในช่วงโควิดและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของคนอิตาลีรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสัตว์เลี้ยงมากขึ้นล้วนเป็นเสน่ห์ให้ตลาดนี้เต็มไปด้วยโอกาสและคู่แข่ง  ไทยซึ่งครองตำแหน่งแหล่งนำเข้าอันดับ 3 ของอิตาลีจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อขยับอันดับหรือขยายการเติบโตให้ดีขึ้น ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.มิลาน Host:  คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการGuest:  คุณอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี #DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ เจาะตลาดการค้ากับ DITP · SS2 I EP49 เจาะตลาดคนรักสัตว์ในอิตาลี

>>

Contact

Email : [email protected]
ที่อยู่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Contact Us
First
Last