แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเปรูปี 2563 มีมูลค่าลดลง 6.46% จากปี 2562 เหลือมูลค่า 214,200 ล้านบาท แต่จากวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนเปรู WFH (Work from Home) กันเป็นส่วนมาก ทำให้มีการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการเป็น Home Office สำหรับคนทำงาน และห้องเรียน Online สำหรับนักเรียน ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยี และอุปกรณ์เสริม โดยพบว่า กลุ่มเครื่องพิมพ์มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 20% ในปี 2563 – 2564
ทั้งนี้ ยอดนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของประเทศเปรูในปี 2563 มีมูลค่า 80.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2562 อยู่ประมาณ 8.3% แต่การนำเข้าจากประเทศไทยที่มีปริมาณการนำเข้าเป็นลำดับที่ 4 กลับมามูลค่าเพิ่มขึ้น 126.53% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีมูลค่าการนำเข้าเครื่องพิมพ์จากไทยสูงถึง 11.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงนับเป็นโอกาสของผู้ส่งออกอุปกรณ์สำนักงานจากไทย ที่จะทำการศึกษาเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเติม

ที่มาข้อมูล: รายงานผู้แทนการค้าไทยในเปรู ประจำเดือน ก.ค. 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2