อิสราเอลจัดเป็นประเทศที่เล็ก แต่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม แต่ก็มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ Startup เป็น Unicorn เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากเดิมในปี 2013 มีเพียง 1 ราย เป็น 65 รายในเดือนพฤษภาคม 2021
ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งรัฐอิสราเอลคาดว่า แม้ GDP ของปี 2021 จะลดลงเหลือ 5.8% จากประมาณการเดิมที่ 6.2% อันเนื่องจากการหดตัวด้านอุปโภคบริโภค และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทด้านเทคโนโลยีจะมาช่วยกระตุ้นตัวเลขในไตรมาสที่ 2 ของปีให้เพิ่มขึ้นเป็นหลักสิบได้
เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยอิสราเอลนับเป็นตลาดนำเข้าสินค้าจากไทยที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าหลายรายการ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Startup ในอิสราเอลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากมีโอกาสผู้ประกอบการชาวไทยควรพิจารณาขอร่วมมือลงทุนในธุรกิจ Startup กับอิสราเอลเพื่อช่วยขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นรายสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2