เมื่อผู้ผลิตข้าวส่งออก มองเห็นเทรนด์ความต้องการของตลาดโลก ที่ไม่ได้ต้องการแค่ข้าวธรรมดาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมจึงเกิดขึ้น เรื่องราวของธุรกิจและสินค้าจากข้าวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:  เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

Guest:   ริญญาภัทร์ วรัทภูวพัสส์ General Manager – Sales & Marketing บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด