EP นี้ไปติดตามความพิเศษของดอกไม้ไทยและสมุนไพรไทยที่กลายมาเป็นจุดเด่น สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าเกี่ยวกับเส้นผม แบรนด์คนไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างมากจากชาวต่างชาติ


Host:  ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

Guest:  ณัฐวรินทร์ จงมนรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นาลินนา จำกัด เจ้าของแบรนด์ “นาโรเซ่”