การดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยใส่ไปในตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือแพคเกจจิ้งที่มีความเป็นไทย ทำให้สบู่ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความสนใจในตลาดโลก EP นี้ เราจะพาไปรู้จักกับผู้ผลิตสบู่ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 70 ปี กว่าจะมาถึงวันนี้ วันที่สามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

 

Host:   เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

Guest:   ชุติมา ศิริเชาวนิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที เอส แนชเชอรัล โปรดักส์ จำกัด