การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับทุกวงการ มารีนเนอร์ กรุ๊ป เป็นหนึ่งธุรกิจส่งออกที่ต่อยอดจากกิจการค้าส่งอาหารทะเล ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าโดยใช้ต้นทุนด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง พัฒนาเป็นสินค้าพร้อมทาน เมนูขนมทานเล่น “สแน็คซีฟู้ด” ตามไปดูกันว่า แบรนด์ใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร

 

Host:  นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Guest:  คนึงนิตย์ หริรัตน์เสรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มารีนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด