I.M.1 โกโก้ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทย ผ่านการวิจัยและพัฒนาต่อยอด จนกลายมาเป็นแบรนด์ “มาร์ค ริณ” ผู้ผลิตสินค้าโกโก้และช็อกโกแลตจากฝีมือคนไทย เพื่อให้ทั่วโลกได้ลิ้มรสความอร่อยกัน การเดินทางส่งต่อความอร่อยของ “มาร์ค ริณ” จะต้องพบกับอะไรบ้างในเส้นทางการส่งออก ติดตามฟังกันได้ใน EP นี้
 

Host:   เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:   คุณรวิสรา ละอองศรี บริษัท มาร์ค ริณ ช็อกโกแลต จำกัด