เปิดตัว Season 6 ด้วยการเปิดเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจข้าวอินทรีย์ “แจสเบอร์รี่” สินค้าแบรนด์ไทยที่มัดใจต่างชาติได้อยู่หมัด แต่กว่าจะพาสินค้าไทยก้าวสู่ตลาดสากลได้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ไปติดตามกันได้ใน EP นี้

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:   คุณพรธิดา วงศ์ภัทรกุล ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าข้าวอินทรีย์ แบรนด์ “แจสเบอร์รี่