SOLEX กุญแจแบรนด์ไทย ลุยตลาดส่งออกมาแล้วกว่า 30 ปี และวันนี้ก็ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก  ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นผู้นำระบบการล็อคในมาตรฐานระดับสากล และกลยุทธ์การตลาดที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ตามไปฟังเรื่องของการส่งออกสินค้ากุญแจแบรนด์ไทย ที่สามารถล็อคตลาดโลกไว้ในมือได้ใน EP นี้


Host:  จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

Guest:  ดร.ธัญลักษณ์ ปิติเศรษฐการ กรรมการบริหาร บริษัท โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด