ผลไม้อบแห้งแบรนด์ “NANAFRUIT” ธุรกิจส่งออกที่เติบโตจากความตั้งใจจะสร้างอาชีพที่มั่นคงของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง …จนวันนี้ประสบความสำเร็จสามารถส่งออกสินค้าผลไม้อบแห้งสัญชาติไทยไปสู่ตลาดสากลได้แล้ว EP นี้ จะพาไปดูกันว่ากว่าจะก้าวมาถึงความสำเร็จเช่นนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง

 

Host:  จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

Guest:  นาขวัญ ตระการศิรินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “NANAFRUIT