ติดตามเรื่องราว “ดอยซิลเวอร์” แบรนด์เครื่องเงินของชาวไทยภูเขา กลุ่มชาติพันธุ์อิวเมี่ยน หรือเย้า ที่มีถิ่นกำเนิดบนดอยสูงของไทย โดยดึงเอาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า จนครองใจผู้บริโภคชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง ติดตามได้ใน ep นี้

 

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  พิมพร รุ่งรชตวานิช รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด