การพัฒนาธุรกิจตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวถ้ากล้าที่จะออกจากเซฟโซน ความสำเร็จก็รออยู่เสมอ “DEESAWAT” เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแบรนด์ไทยที่พาตัวเองออกจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์รูปแบบเดิมๆ จนก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นที่สนใจ

ของตลาดโลก ไปร่วมค้นพบความสำเร็จบนเส้นทางการส่งออกด้วยกันใน EP นี้

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:   จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ CEO บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ “DEESAWAT