“กระเทียมดำ” สินค้าฝีมือคนไทยที่เกิดจากไอเดียการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้นวัตกรรม ผลที่ได้มีแต่เพิ่มและเพิ่ม ทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้ากระเทียมไทย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยังเพิ่มยอดการส่งออกอีกด้วย ไปติดตามเส้นทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจกันได้ใน EP นี้

 

Host:  เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  นพดา อธิกากัมพู กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพดา ซุปเปอร์ฟูดส์ จำกัด