เมื่อ “มังคุด” ผลไม้สดรสชาติดีที่มีได้แค่ปีละครั้ง บวกกับความตั้งใจของเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดความอร่อย เลยเกิดไอเดียนำไปแปรรูปเก็บความอร่อยไว้ได้ทั้งปี EP นี้ไปติดตามเรื่องราวของธุรกิจสินค้าแปรรูปจากมังคุดอินทรีย์ ที่การรันตีความอร่อยเหมือนผลสด

 

Host:   นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Guest:   ศิริพงษ์ สมบูรณ์ Export Manager บริษัท เอแอนด์พี ออร์ชาร์ด 1959 จำกัด