ติดตามตลาด Plant-Based Meat สัญชาติไทย พร้อมไขสูตรลับปรุงอย่างไรให้ได้รสเนื้อๆ ประโยชน์เน้นๆ รวมถึงทิศทางการเติบโตในตลาดต่างประเทศ มีสิ่งท้าทายอะไรบ้างสำหรับ player รายนี้ที่ตั้งเป้าขยายพื้นที่ในการบุกตลาดต่างประเทศ ติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:   ยุทธศาสตร์ คุณธรวิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท แอบบา จำกัด เจ้าของแบรนด์ Never Meat