จะเป็นอย่างไรเมื่อ แบรนด์ “ข้าวสุวรรณภูมิ” ผู้ส่งออกสินค้าข้าวคุณภาพของไทย ที่ส่งไปขายทั่วโลกมาแล้ว  เริ่มเปิดตลาดใหม่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  ไปติดตามกันว่า ข้าวไทยจะได้รับความสนใจแค่ไหนและจะเจาะตลาดใหม่ได้สำเร็จหรือไม่

 

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ 

Guest:  ปัญญา จินตธีรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด