ผลไม้ไทยใครๆ ก็รู้ว่าอร่อย แต่ถ้าอยากอร่อยนอกฤดูกาล อยู่ได้นาน และมีรสชาติเหมือนเดิม Delicious Destination แบรนด์สินค้าผลไม้แปรรูปแช่เยือกแข็ง ที่นำเอานวัตกรรมมาใช้คิดค้นและพัฒนาจนสำเร็จ ส่งต่อความอร่อยของผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลกได้ ไปฟังแนวคิดการพัฒนาสินค้าและเส้นทางการส่งออกของแบรนด์นี้ได้ใน EP นี้

 

Host:  จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

Guest:  อัญชลี กิตติอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Alchemist