เมื่อตลาดโลกตอบรับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค สินค้าออร์แกนิกก็ได้รับความนิยมมากขึ้น สินค้าจากมะพร้าวออร์แกนิกของไทย จากไร่เมอริโต้ ที่รับประกันเลยว่าเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกขั้นตอน ไปบุกตลาดโลกได้แล้ว EP นี้จะได้รู้จักสินค้าส่งออกจากมะพร้าวออร์แกนิกกัน


Host:   นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Guest:   ณัฏฐ์ธนัน จรัญวงศ์ ผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอร์ริท จำกัด