EP นี้ จะพาไปกาง Road map ของ “iMee” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของคนไทย ที่มีแผนบุกตลาดต่างประเทศ  ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าชาวมุสลิมทั่วโลก

เส้นทางการขยายตลาดต่างประเทศจะเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นตัวช่วยบ้างหรือไม่ ไปติดตามฟังกัน

 

Host:   เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

Guest:   ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)