เมื่อเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ถูกมองข้าม นำไปสู่การผลิตสินค้าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ใครจะคิดว่า ยาสีฟันชนิดเม็ดอย่าง HEGZ  สินค้าชิ้นเล็กๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยความห่วงใยโลกใบใหญ่ เพื่อช่วยลดปริมาณหลอดยาสีฟันแบบเดิมที่เป็นขยะจำกัดยาก และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้  ไปติดตามการแปรงฟันแบบใหม่เพื่อโลกที่สดใสกันได้ใน EP นี้

 

Host:   เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

Guest:   สมนึก เหล่ารุจิสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล เฮลตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด