ตลาด E-Commerce ในออสเตรีย เติบโตสอดรับกับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล มีการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์เฉลี่ย 46,000 บาท/คน/ปี และมีเงินสะพัดในตลาดนี้ถึง 11 พันล้านยูโร จึงเป็นตลาดที่น่าจับตามองสำหรับสินค้าไทยในหลายๆ กลุ่ม ทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ ของแต่งบ้าน ไปจนถึงงานหัตถศิลป์

 

Host:   เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  อรอนุช ผดุงวิถี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

 

ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย