ถึงแม้ตัวเลขจำนวนประชากรเด็กในญี่ปุ่นจะลดลง แต่ตลาดเสื้อผ้าเด็กกลับเติบโตได้อีก ไปดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สถานการณ์ตลาดเสื้อผ้าเด็กในญี่ปุ่นยังไปต่อได้ และไทยเราจะมีโอกาส ในตลาดนี้มากน้อยแค่ไหน ไปร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันใน EP นี้

 

Host:   นภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

Guest:  ธีระพล โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

 

ณ นครโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น