ในขณะที่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นที่ต้องการไปทั่วโลก แต่รู้ไหมว่าสินค้ารักษ์โลกไม่ใช่แค่การนำขยะมารีไซเคิลมาผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่เท่านั้น แต่ยังมีแนวคิดที่กว้างกว่านั้นด้วยหลักการของ Eco Design ที่ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตของเหลือทิ้งในโรงงาน จนกระทั่งสินค้าหมดอายุและย่อยสลายไปเลยทีเดียว

 

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท คิดคิด จำกัด