ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกสอดแทรกเข้าไปในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของโมเดลธุรกิจสีเขียว  EP.นี้จึงจะพาไปฟังมุมมองของนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ไอเดียของเค้าสร้างเกมบนมือถือ เพื่อช่วยลดขยะพลาสติก ตอบโจทย์ชีวิตและธุรกิจสีเขียว 

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท คิดคิด จำกัด