การดื่มชาจัดเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวเนเธอร์แลนด์ จนติด Top 5 ของประเทศที่บริโภคชามากที่สุดในยุโรป มีเครื่องดื่มชาหลากหลายรสชาติ หลากหลายประเภท โดยเฉพาะชาที่ชูจุดขายเรื่องความยั่งยืน จนกลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภคยุคใหม่

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  ชนรรค์ดา สรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์