รู้หรือไม่? วัตถุดิบอาหารเหลือทิ้งทำร้ายโลกได้  ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เทรนด์ “อาหารอัพไซเคิล” ที่เปลี่ยนวัตถุดิบอาหารเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเกิดขึ้น  EP นี้ เราจะพาไปดูแนวโน้มสินค้าอาหารอัพไซเคิลในเกาหลีใต้กัน

 

Host:   นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ นักวิชาการพาณิชชำนาญการ กลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

Co-Host:  รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน