หลังประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพ APEC ไปแล้ว ประเทศไทยเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo ระดับโลกที่ภูเก็ตในปี 2028 ภายใต้ชื่อ EXPO 2028 Phuket Thailand ชูจุดเด่นในการเป็น “ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ระดับโลก” เพื่อท้าชิงกับคู่แข่งอีก 4 ประเทศ

 

Host:   วิภาวิน ชลาภักดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  วรวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส