เมื่อกระแสความใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้สินค้าของชาวญี่ปุ่นกำลังมาแรง

เครื่องสำอางจากธรรมชาติและออร์แกนิคก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ไปร่วมติดตามความเคลื่อนไหวตลาดเครื่อสำอางญี่ปุ่นกันใน EP นี้

 

Host:   นภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

 

Co-Host:  นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ