กรุงปารีสเป็นศูนย์กลางของแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกมากมาย สะท้อนว่าตลาดเครื่องประดับในฝรั่งเศสนั้นแข็งแกร่ง เติบโต และเพียบพร้อมด้วยกำลังซื้อ นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเครื่องประดับและอัญมณีจากไทยที่จะพัฒนาสินค้าให้ตอบรับกับแนวโน้มตลาด

 

Host:   เทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  วรวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ


ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส