ตลาดเกมดิจิทัลของไต้หวัน ตลาดที่มีมูลค่าตลาดติดอันดับ Top 10 ของโลก มีความน่าสนใจแค่ไหน ภาวะตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างไร ต้องไปติดตามใน EP นี้ รับรองคุณจะได้รู้จัก ตลาดเกมดิจิทัลของไต้หวันแบบรู้ลึกรู้จริง และรู้กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

Host:   สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน 

Co-Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน