ผลสำรวจความนิยมข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นที่หนึ่งครองใจผู้บริโภคฮ่องกงและ ความต้องการในตลาด  แต่สถานการณ์การนำเข้ากับกระแสความนิยมข้าวหอมมะลิในฮ่องกงจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  ไปติดตามใน  EP นี้

 

Host:   สกรรจ์ แสนโสภา หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน 

 

Co-Host:  ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน