ช่วงเวลาปลายปีต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีแบบนี้ เป็นช่วงฤดูกาลแต่งงานของชาวอินเดียและเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอินเดียคึกคัก เงินสะพัดในหลายธุรกิจ เพราะงานเดียวเกี่ยวเอาหลายธุรกิจมารวมกันไว้   EP.นี้เราจะไปตามดูกันว่า ความรักของคู่บ่าวสาวชาวอินเดียในช่วงฤดูกาลแต่งงาน จะทำให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตมากขนาดไหน และโอกาสของสินค้าและบริการของไทยอยู่ตรงไหนบ้าง

 

Host:   สุชญา สิทธิไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้

Co-Host:  อาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้