เป็นที่รู้กันดีว่า แคนาดาเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดใหม่ของประชากรต่ำ ทำให้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นลูกเป็นหลาน เป็นเพื่อนแก้เหงากันมากขึ้น เมื่อประชากรสัตว์เลี้ยงขยายตัว ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงก็เติบโตสดใสตามไปด้วย โดยเฉพาะอาหารเกรดพรีเมียมที่เจ้าของพร้อมเปย์เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก

 

Host:   ประจักษ์ มโนสุทธิ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

Guest:  ชญาดา สิรินุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา