เมื่ออินเดียต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงและผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพจึงมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในอินเดียอยากรู้ว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างและสินค้าไทยจะตอบโจทย์ได้หรือไม่ ไปติดตามกันใน EP นี้

 

Host:   ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้

Co-Host:   ฐิตา พลายรักษา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคเอเชียใต้