ตลาด Plantbased Food ในสหรัฐฯ เติบโตรับกระแสเทรนด์สุขภาพและการบริโภคอย่างยั่งยืน แต่ด้วยหลายปัจจัยทำให้ตลาดนี้มีชะลอตัวลงบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีโอกาสสำหรับ Plant-based จากไทยในหลายๆ ประเภท จะมีอะไรบ้างติดตามได้ใน EP.นี้

 

Host:   เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  นิวัฒน์ หาญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา