โควิด-19 และสงครามรัสเซียยูเครน เป็นต้นเหตุให้การผลิต การส่งออกนำเข้าอาหารหยุดชะงักเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนแพง ไปจนถึงการขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ ทำให้กลุ่มประเทศแคริบเบียนที่พึ่งพิงการนำเข้าอาหารเป็นหลัก ต้องลุกขึ้นมาเอาจริงกับการสร้าง “ความมั่นคงทางอาหาร” ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก เรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับสินค้าอาหารจากไทยหรือไม่ ติดตามได้ใน EP.นี้

 

Host:   เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:  ผอ.ชวนล ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครไมอามี สหรัฐอเมริกา