ประเทศเมียนมาต้องประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจำ เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ ชาวเมียนมาเดือนร้อนกับปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง อะไรที่จะเป็นตัวช่วยให้ชาวเมียนมาได้พบกับความสว่างมากขึ้น และโอกาสของสินค้าไทยจะไปอยู่ตรงไหน ติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:   รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

 

Co-Host:   ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน