ฟิลิปปินส์นับว่าเป็นตลาดศักยภาพสำหรับสินค้าอาหารสุนัขในเอเชีย EP นี้จะไปสำรวจกันว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตลาดอาหารสุนัขในฟิลิปปินส์มีโอกาสเติบโตไปได้อีกในอนาคต และอาหารสุนัขจากไทยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในตลาดนี้

 

Host:   กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

 

Co-Host:  ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน