หลังประสบวิกฤติโควิด-19 คนอเมริกันอยู่ติดบ้านมากขึ้น ทำให้ยอดขายสินค้าเครื่องใช้ในบ้านเติบโตสดใส แต่เมื่อโควิดคลี่คลาย ปัญหาเงินเฟ้อก็เข้ามาต่อคิว  ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาแนวโน้มเชิงบวกนี้ต่อไปให้ได้

 

Host:   เกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

Guest:   เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา