เมื่อสิงคโปร์ปลดล็อคเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในประเทศสิงคโปร์กันมากขึ้น เศรษฐกิจการค้าของสิงคโปร์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้หรือไม่ มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป และโอกาสการค้าจะเป็นไปในทิศทางใด ไปหาคำตอบด้วยกันใน EP นี้

 

Host:   นิติ ประทุมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

Guest:   ณฐมา คูณผล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

 

ณ กรุงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์