ใกล้ถึงเวลานับถอยหลังการเปลี่ยนผู้นำประเทศของอินโดนีเซียแล้ว นโยบายเศรษฐกิจการค้าต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ไปร่วมศึกษาแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำของอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน EP นี้

 

Host:   ญภัทสนันทร์ มีลาภ นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน

Guest:  ภรภัทร พันธ์งอก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย