เครื่องหมายการค้าสำคัญอย่างไรในตลาดไนจีเรีย

ตลาดไนจีเรียเริ่มเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น การเข้าไปรุกตลาดนี้จึงจำเป็นต้องมีการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์ยากที่จะลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อรักษาสิทธิ์ในแบรนด์ของตน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม 

 

Host:   ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Guest:  สุพัฒน์ สระน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย