แอฟริกาใต้อ่วม!!  เมื่อเจอกับปัญหารอบด้านที่ส่งผลกระทบเป็นโดมิโน่ จากโควิด-19 สู่ปัญหาการว่างงาน และนำไปสู่ตัวเลขอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น และยังโดนซ้ำเติมด้วยผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอีก  แอฟริกาใต้จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไร และเริ่,เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วหรือยัง  ติดตามได้ใน EP.นี้

 

Host:  นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Co- Host:  อภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

 ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้