ตลาดแอฟริกาถูกมองว่าเป็นตลาดหินที่เจาะได้ยาก เพราะเต็มไปด้วยอุปสรรคในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินของผู้นำเข้าที่ไม่มากพอ ต้นทุนการนำเข้าที่สูงจนยากจะแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนา แต่นี่กลับกลายเป็นโอกาสทองของผู้ที่มองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขเพราะถ้าเจาะใจผู้นำเข้าชาวแอฟริกันได้ ก็เท่ากับเจาะตลาดนี้ได้ก่อนใคร

 

Host:   ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Co- Host:  ผอ.ณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา