อียิปต์ตั้งเป้าหลุดพ้นจากความยากจนและเดินหน้าพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ภายในปี 2030 โดยหวังดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นี่จึงเป็นโอกาสที่ไทยไม่ควรพลาด เพราะการเปิดประตูการค้าสู่อียิปต์ได้ ยังหมายถึงการต่อยอดไปยังตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพได้อีกด้วย

 

Host:  จิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2

Guest:  ผอ.เถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์