ตุรกีเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่น่าจับตามอง

และยังมีโอกาสเปิดกว้างสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะหากการเจรจาความตกลงการค้า FTA ไทย-ตุรกี

สำเร็จตามเป้าหมาย ก็จะทลายกำแพงภาษีและเพิ่มโอกาสให้กับไทยได้อย่างมาก

 

Host:  นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

Guest:  พูลศักดิ์ คุณอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี