ปี 2565 ถือเป็นปีทองของซาอุดีอาระเบีย ที่เศรษฐกิจเติบโตสวนกระแสโลก และยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปีทองระหว่างการค้าไทย-ซาอุดีฯ จากการกลับมาฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ไปสำรวจโอกาสและความท้าทายในอนาคตของตลาดนี้พร้อมกันผ่านบทสัมภาษณ์ ผอ.สคต.เจดดาห์

 

Host:  ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:  อภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย