หลังเจอมรสุมครั้งใหญ่ ทั้งโควิด เงินเฟ้อ และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตลาดธุรกิจค้าปลีกในเช็กที่ส่วนใหญ่เป็นห้างค้าปลีกต่างชาติได้ปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายออกผลิตภัณฑ์ Private labels และขยายช่องทางสู่ E-Commerce มากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ผู้ประกอบการไทยต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าไปบุกตลาดสาธารณรัฐเช็ก

 

Host:  นิศานาถ โพธิป๊อ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Co- Host:  วิภาวี วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก